دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن دادگستری اظهارات وكيل جوانفكر را تکذیب کرد

روابط عمومي دادگستري كل استان تهران در اطلاعيه‌اي به اظهارات اخير وكيل «علي اكبر جوانفكر» واكنش نشان داد.به گزارش ايسنا روابط عمومي و ارتباطات دادگستري كل استان تهران در اين اطلاعيه آورده است: متعاقب انتشار خبري در برخي سايت‌ها مبني بر اينكه آقاي قهرمان شجاعي «وكيل آقاي جوانفكر به عنوان وكيل از دادگاه مطبوعات هيچ مهلتي را براي بررسي و بازخواني پرونده درخواست نكرده است»، بدينوسيله در جهت تنوير افكار عمومي به استحضار مي‌رساند كه حسب محتويات پرونده و درخواست مكتوب آقاي قهرمان شجاعي وكيل آقاي جوانفكر به شماره ثبت 579 مورخ 25 دي90 و مطابق با مفاد صورتجلسه تنظيمي شعبه 76 كيفري استان تهران (مضبوط در پرونده) مطلب اعلام شده، از اساس خلاف واقع بوده و تكذيب مي‌شود.روابط عمومي و ارتباطات دادگستري استان در پايان به كليه ارباب رسانه‌هاي جمعي توصيه كرده است كه با رعايت موازين قانوني و پس از تاييد مراجع قضايي ذي‌ربط، مبادرت به درج خبرهاي قضايي كنند.