دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن رژیم اسرائيل دو مقام ديگر حماس را ربود

خانواده‌هاي فلسطيني در جريان تظاهرات تصاوير خويشاوندان خود را گرفته و خواستار آزادي آن‌ها از زندان‌هاي اسرائيلي شده‌اند.به گزارش پرس تی وی نيروهاي رژيم اسرائيل در حمله به دفتر صليب سرخ در شرق بيت المقدس، ۲ مقام ارشد ديگر جنبش فلسطيني حماس را ربوده‌اند.سخنگوي کميته بين المللي صليب سرخ اعلام کرد، نيروهاي اسرائيلي روز دوشنبه (۳ بهمن، ۲۳ ژانويه) وارد محوطه شدند و خالد ابو عرفه وزير سابق حماس در امور قدس و محمد طوطح نماينده مجلس اين جنبش را دستگير کردند.يک منبع از حماس در کرانه باختري نيز دستگيري اين دو مقام را در دفتر کميته بين المللي صليب سرخ تاييد کرد.ميکي روزنفيلد، سخنگوي پليس رژيم اسرائيل، ادعا کرد که پليس وارد دفتر صليب سرخ نشده و اين ۲ بيرون از ساختمان صليب سرخ در منطقه شيخ جراح دستگير شدند.بر پايه اين گزارش، اين ۲ مقام فلسطيني از ۱ ژوئيه ۲۰۱۰ و بعد از اين‌که رژيم اسرائيل “کارت شناسايي قدس” آن‌ها را باطل کرد، در دفتر کميته بين‌المللي صليب سرخ پناه گرفته بودند.از سوي ديگر، مردم فلسطين با برگزاري تظاهرات در مقابل دفتر صليب سرخ در کرانه باختري، به دستگيري اخير‌عزيز دويک رئيس مجلس قانونگذاري فلسطين، و خالد طافش قانونگذار فلسطيني، اعتراض کرده‌اند.آن‌ها همچنين خواستار آزادي زندانيان فلسطيني از زندان‌هاي اسرائيل شدند.يکي از معترضان فلسطيني گفت: “قبل از هر چيز، اين اعتراضات عليه دستگيري‌ها مخصوصا دستگيري دکتر عزيز دويک رئيس مجلس قانونگذاري فلسطين و خالد طافش عضو اين مجلس است. امروز، ۲۵ نفر از اعضاي مجلس فلسطين در زندان‌هاي نيروهاي اشغالگر در حبس هستند.”