دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن قلعه نویی هفدهم بود؛ صدای کسی در نیامد!

شخصیت یک فرد می تواند دلیلی باشد بر نوع نگرش و گویش دیگران به وی…امروز از   سرمربیصدرنشین لیگ برتر انتقاد می شود، به او لقب ترسو می دهند ، او در مقام پاسخگویی بسیار ضعیف است و به جای دفاع از خود و یا حتی پذیرش شکست از مصدوم و محروم و 4 با بردن دربی میگوید و داستان به گونه ای است که به لحاظ زمانی و مکانی پاسخ هایش از ریشه غلط است و برخوردهایش با حواشی اکثرا اشتباه است… خصوصا اینکه هرگز در نقش یک فرد با دیسیپلین قوی ظاهر نشده تا آنجایی که هرکسی به خودش حق انتقاد فنی نسبت وی را میدهد…تاریخ استقلال در همین دهه اخیر نشان می دهد سایر سرمربیان گاها نتایج بسیار نا امید کننده ای را کسب کردند اما هیچ کس حتی مدیدریت باشگاه به خودش اجازه نداد در ملاءعام نقادی کند… مرحوم ناصر حجازی در سال 1386 ضعیف ترین نتایج استقلال در لیگ برتر را در عرض 12 هفته برجای گذاشت و استقلال را تا رده سیزدهم پایین برد آنهم با یک دو جین ستاره اما کمتر کسی از خودیهای آنروز جرات کرد به وی بتازد، حجازی کافی بود احساس کند به شخصیتش کسی می خواهد توهین کند یا در کارش دخالت کند آن وقت بود که پاسخی دندان شکن می داد حتی به مافوق خود اما آیا مظلومی چنین می کند؟امیر قلعه نویی هم در سال 87 در طی 5 هفته ابتدایی لیگ برتر 3 باخت آورد و تا رده هفدهم سقوط کرد اما کسی نتوانست به وی بگوید بالای چشمت ابروست، انتقادهای بیرونی را پاسخ داد و از او حمایت شد، تلاش کرد و بهترین استقلال را در همان سال ساخت و قهرمان شد.اما به پرویز مظلومی انتقاد وارد است که زیادی ساکت است و فرمانبر! مظلومی مشاوره می گیردبرای مقابله با حواشی اما باید از وی پرسید در مواردی همچون اعتراض جباری، رفتن کرار، جدایی مجیدی و انتقادات امروز مدیریت باشگاه چه کسانی او را به سکوت فرا خواندند؟ آیا خود مظلومی از چنین روحیه ای برخوردار است که با هر شرایطی حاضر به همکاری است؟ آیا نیمکت استقلالآنقدر می ارزد که مظلومی این چنین به هواداران شناسانده شود؟ بله! مظلومی نه حجازی است نه قلعه نویی؛ او متفاوت است و عد های از این تفاوت بهره می برند… روزهای سخت تر مظلومی نزدیک است، آیا اطرفیانش تا آخر بااو خواهند بود یا ناگهان سرمربی استقلال تنها می شود؟ آیا مظلومی طی یک و نیم سال اخیر آنقدر سجایا داشته که مدیر، معاون، مشاور، بازیکن،هوادار و… به پایش بشینند یا خیر؟! اگر روزی باخت و کنارشماندند خیلی چیزها مشخص می شود…