دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن 40 درصد هوش، موروثي است

نتایج جدیدترین تحقیقات نشان می‌دهد 40 درصد هوش افراد موروثی است.دانشمندان دانشگاه «كوئینزلند» در استرالیا گروه منحصر به فردی از حدود دو هزار فرد را كه نسبتی با هم نداشتند در اسكاتلند بررسی كردند تا میزان هوش آنها را بیازمایند.آنها در این بررسی یك سری سوالات یكسان را از داوطلبان در سن 11 سالگی و سپس در سن 65، 70 و 79 سالگی پرسیدند.اغلب افرادی كه زندگی خود را با هوشی بالاتر از میزان میانگین آغاز كردند، در سنین پیری نیز هوش آنها بالاتر از میانگین بود. در حالی كه آنهایی كه هوششان پایین تر از میزان میانگین بود در سنین بالاتر نیز هوش پایین تر از میانگین داشتند.با این حال محققان مشاهده كردند در بین برخی از این افراد كسانی نیز هستند كه هوششان بهبود یافته و از سوی دیگر افراد دیگری نیز بهره هوشی شان كاهش یافته است.آنها نمونه‌های ژنتیكی این افراد را تهیه و نقش ژن های موثر در تعیین میزان هوش با افزایش سن را بررسی كردند.«پیتر ویسچر» مجری این تحقیقات گفت: تخمین می زنیم یك چهارم تا یك سوم تغییر در میزان هوش ریشه ژنتیكی داشته باشد.اندازه گیری فاكتورهای محیطی در طول عمر یك فرد بسیار دشوار است.این بررسی نشان داد اگر چه ژنتیك و محیط هر دو نقش مهمی در میزان بهره هوشی افراد دارند اما نقش محیط در میزان هوش افراد بسیار پررنگ تر از ژنهاست.منبع: ايرنا