دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن استرس‌زاترين مشاغل جهان

يک وب‌سايت کاريابي، استر‌س‌زاترين مشاغل جهان در سال جاري ميلادي را معرفي کرد.به گزارش ايسنا، وب‌سايت کاريابي Careercast.com در تازه‌ترين گزارش خود به معرفي استرس‌زاترين مشاغل جهان پرداخته و عنوان کرد که طي سال جاري ميلادي سربازي داوطلبانه در زمره مشاغلي قرار دارد که استرس آن بيش از ديگر مشاغل خواهد بود.براي رتبه‌بندي اين مشاغل بيش از 200 شغل استرس‌زا مورد بررسي قرار گرفته و فاکتورهاي مختلفي هم‌چون محيط کار، رقابت در محيط کاري، خطرات و دستمزد لحاظ شده‌اند. براي اين کار، به استرس موجود در هر شغلي از امتيازي از 100 داده شده است.در زير ليست 10 شغل استرس‌زاي جهان آمده است:1- سربازي داوطلبانهامتياز استرس: 84.612- آتش‌نشانامتياز استرس: 60.263- خلبان هواپيماامتياز استرس: 59.584- ژانرال نظاميامتياز استرس: 55.175- افسر پليسامتياز استرس: 53.636- مدير جشن‌ها و مراسمامتياز استرس: 59.587- مدير روابط عموميامتياز استرس: 47.568- مدير شرکتامتياز استرس: 47.419- فتوژورناليستامتياز استرس: 47.0910- راننده تاکسيامتياز استرس: 46.25