دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن اسپانيا در آستانه ركود اقتصادي قرار گرفت

به گزارش ايسنا، بانك مركزي اسپانيا در گزارش ماهانه خود اعلام كرد: اقتصاد اين كشور در سه ماهه چهارم 0.3 درصد كوچك شد كه بيش‌ترين ميزان در دو سال گذشته بود و 0.3 درصد نسبت به مدت مشابه در يك سال گذشته رشد كرد. اقتصاد اسپانيا در سال 2011 به ميزان 0.7 درصد توسعه يافت. تقاضاي داخلي بيش از نرخ 0.5 درصد در سه ماهه سوم، كاهش يافت و سهم صادرات نيز كمتر شد؛ ارزيابي بانك مركزي اسپانيا معمولا مطابق با آماري است كه از سوي موسسه ملي آمار اين كشور منتشر مي‌شود. دولت جديد اسپانيا كه از 21 دسامبر بر سر كار آمده است، بايد كسري بودجه اين كشور را تا سال جاري به حدود نصف كاهش دهد حتي اگر اقتصاد اين كشور دچار ركود شود. وزير بودجه اسپانيا در 18 ژانويه اظهار كرد كه اين كشور در حال حاضر نيز در ركود به سر مي‌برد زيرا اعتبار آن به شدت كاهش يافته و بالاترين نرخ بيكاري را در ميان كشورهاي اتحاديه اروپا دارد. صندوق بين‌المللي پول با اشاره به گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهاني خود، پيش‌بيني كرده است اقتصاد اسپانيا در سال جاري 1.7 درصد كوچك مي‌شود.