دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن اگر رئيس‌جمهور به مجلس پاسخ دهد، به سودش تمام مي‌شود

سرویس مجلس ـ بنا بر دلايلي از جمله وجود برخي لابي‌ها و مصلحت‌انديشي‌ها و سهل‌انگاري و مماشات بيش از اندازه هيأت رئيسه مجلس درباره سؤال از رئیس‌جمهور، صداي نمايندگان را درآورد. به گزارش «»، «سیروس برنا بلداجی» با بیان این مطلب گفت: بنا بر اطلاعات موجود، نمايندگان سؤال‌كننده از رئيس‌جمهور در كميسيون فرهنگي، سياست خارجي و امنيت ملي و اقتصادي و … از توضيحات نمايندگان رئيس‌جمهور و معاون پارلماني ايشان قانع نشدند و با توجه به روالي كه آيين‌نامه داخلي مجلس تعيين كرده است، در صورتي كه طي چند روز آينده، سؤال‌كنندگان طي نامه‌اي رسمي به هيأت رئيسه اعلام كنند كه از توضيحات قانع نشدند، در فرصتي مشخص، رئيس‌جمهور به مجلس مي‌آيد و به پرسش‌های مورد به مورد پاسخ خواهد گفت. این نماینده مجلس در ادامه افزود: متأسفانه اتفاقي در ماه‌هاي اخير در اين زمينه افتاد که برخي از اعضاي هيأت رئيسه مجلس با برخي مصلحت‌انديشي‌هایشان، اعتبار مجلس را مخدوش كردند و اين پرسش بيش از اندازه متعارف كهنه و فرسايشي شده است. وي افزود: برخي از مدافعان دولت در مجلس در اوضاع کنونی بر این باورند که چنانچه رئيس‌جمهور در مجلس حاضر شود و به پرسش‌ها پاسخ دهد، به سود او پایان خواهد یافت تا اين ‌كه سؤال‌كنندگان به مثابه چوبي كه همواره آن را بلند نگه داشته‌اند، در روندي فرسايشي با اين موضوع برخورد كنند.