دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن هشدار IMF نسبت به تشدید بحران ایتالیا و اسپانیا

به گزارش  فارس کریستین لاگارد در مصاحبه اختصاصی با شبکه یورو نیوز تصریح کرد باید برای جلوگیری از تکرار بحران مالی و بدهی در ایتالیا و اسپانیا کشورهای اروپایی منابع مالی صندوق نجات اروپا را تقویت کنند. بر اساس این گزارش وی افزود سه اولویت مهم برای کشورهای اروپایی در شرایط کنونی رشد اقتصادی، افزایش منابع مالی صندوق نجات اروپا و یکپارچگی بیشتر منطقه یورو برای اجرای اصلاحات مالی و اقتصادی است . وی گفت پرداخت کمکهای مالی به کشورهای بحران زده منطقه یورو باید بر مبنای تعهد این کشورها به اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی باشد . وی در ادامه ضمن حمایت و دفاع از طرح صندوق بین المللی پول برای افزایش 500 میلیارد دلاری منابع مالی خود افزود پیش بینی من این است که صندوق بین المللی پول برای مقابله با بحرانهای مالی بین المللی طی سالهای آینده به یک تریلیون دلار منابع مالی نیاز دارد. منابع مالی صندوق بین المللی پول هم اکنون 385 میلیارد دلار است .