دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن دستگيري عامل هتک حيثيت يک مقام دولتي

رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات استان بوشهر از دستگيري عامل هتك حيثيت يكي از مقامات دولتي خبرداد.به گزارش ايسنا سرگرد جهانشيري با بيان اينكه پيرو شکايت نماينده حقوقي يکي از ادارات دولتي مبني بر توهين و هتاکي از طريق وبلاگ عليه يکي از مقامات دولتي استان، مأموران اقدامات خود را سريعاً آغاز كردند گفت: پس از انجام تحقيقات مشخص شد،‌ متهم از سيستم‌هاي اينترنتي يکي از مراکز دولتي استفاده كرده است.وي گفت: با توجه به حساسيت موضوع تحقيقات ادامه و با همکاري حراست کارمند متخلف شناسايي و دستگير شد و با مستندات بدست آمده به بزه انتسابي خود اعتراف كرد.رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات استان بوشهر در مورد اين پرونده به مديران موسسه و ادارات هشدار داد گفت: ادارات حتما اطلاعات کاربران را مشخص کرده و به هر کاربر رمز تخصصي براي ورود به اينترنت داده شود و نيز کليه مسائل امنيتي در سايت‌ها بايد اعمال شود و کاربران نيز رمز خود را نبايد در اختيار ديگران قرار دهند. در غيراين صورت با بروز چنين مشکلاتي مديران سايت‌ها مورد بازخواست قرار گرفته و با آنها برخورد خواهد شد.جهانشيري در پايان افزود: پليس فتا با افرادي که در فضاي مجازي موجب هتک حيثيت ديگران به خصوص مقامات دولتي و سياسي شوند و اطلاعاتي کذب در مورد اين افراد منتشر كنند، برخوردي قانوني و قاطع خواهد داشت.