دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن ساعت بازی‌های شهرداری تبریز تغییر کرد

 فارس، سازمان لیگ ساعت برگزاری مسابقات تیم شهرداری تبریز را در چهار هفته مختلف تغییر داده است که به شرح زیر است:هفته بیست و دوم چهارشنبه ۵ بهمن شهرداری تبریز – تراکتورسازی از ساعت ۱۵:۳۰ به ۱۵ تغییر کرد.هفته بیست و چهارم جمعه ۱۴ بهمنشهرداری تبریز – فولاد خوزستان از ساعت ۱۵:۳۰ به ۱۵ تغییر کرد.هفته بیست و پنجم سه شنبه ۱۸ بهمنشاهین بوشهر – شهرداری تبریز از ساعت ۱۶ به ۱۵ تغییر کرد.هفته بیست و ششم سه شنبه ۲۵ بهمنشهرداری تبریز – مس سرچشمه از ۱۵:۳۰ به ۱۵ تغییر کرد.