دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن شگرد برخي کارخانجات براي قاچاق گازوئيل

روزنامه خراسان نوشت:بر اساس تحقيقات يکي از نهادهاي مسئول در بخش مبارزه با قاچاق سوخت، برخي کارخانه هاي فعال در جنوب کشور در حالي که تنها با نيمي از ظرفيت خود مشغول کار هستند، با سند سازي ميزان سوخت دريافتي خود را به ميزان فعاليت تمام ظرفيت ارتقاء مي دهند و از اين طريق، ميليونها ليتر گازوئيل يارانه اي را از طريق مرزهاي آبي جنوب کشور به کشورهاي حاشيه خليج فارس منتقل مي کنند که هم اکنون پرونده يکي از اين کارخانه ها با 2 ميليون ليتر سوخت نامعلوم در حال بررسي است.