دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن مردم رویه دولت را توهین آمیز قلمداد می کنند

هر چه از دور اول به چهارم نزدیک شده ایم ، سطح مصوبات تنزل پیدا کرده و دلیلش این است که دولت ناتوانی خود را در رابطه به مصوبات گذشته دیده و نمی خواهد تعهد دیگری ایجاد کند.داریوش قنبری نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با اعتدال با اشاره به مصوبات دولت در سفرهای استانی ،   گفت: بهتر است بررسی شود که کدام یک از مصوبات استانی اجرایی شده است ؛ مصوبات سفرها به چند دسته تقسیم می شود ؛ مصوباتی که جنبه هماهنگی بین دستگاها را دارد که از ابتدا نیازی به سفر دولت نداشت  و بیشتر جنبه حل مشکلات دوایر دولتی و ادارات را شامل می شد.وی افزود: دسته بعدی مصوباتی است که بیشتر جنبه تشریفاتی و تعارف آمیز است ، مثلا گفته می شود اگر بخش خصوصی بیاید در فلان مکان شهر ایلام پتروشیمی احداث کند ، دولت 10 درصد مشارکت می کند، یا اگر بخش خصوصی بیاید در یک جای ایلام 90 درصد برای پتروشیمی سرمایه گذاری کند ، 10 درصد هم دولت سرمایه گذاری می کند ؛ که در این صورت نیازی به 10 درصد دولت نیست که منت مصوب شدن این مصوبه هم گذاشته شود.سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس افزود: در استان لرستان در سفر دوم یا  سوم دولت بود که مصوب شد اگر بخش خصوصی بخواهد در لرستان فرودگاه احداث کند ، دولت اجازه خواهد داد ، این یعنی چه!؟ یعنی اگر تا پیش از این بخش خصوصی می خواست فرودگاه احداث کند ، دولت اجازه نمی داد و ممانعت می کرد!؟ اینگونه مصوبات ، تشریفاتی است که تنها رقم مصوبات را بالا ببرند تا بگویند در فلان جلسه هیات دولت 300 تا 400 مصوبه داشته ایم.موضوع سوم مصوبات ، وعده و وعیدهایی است که بار مالی برای دولت دارد و دولت هم محدودیت اعتبارات دارد ، این اعتبارات تامین نمی شود و معطل مانده است.قنبری خاطرنشان کرد: به مصوبات مهم توجه نشده است ، مثلا در ایلام در دور دوم سفرها مصوب شد در 8 شهر ، 8 کارخانه ساخته شود، اما دور سوم سفرها هم تمام شد و هنوز یک کارخانه هم راه اندازی نشده است .وی تصریح کرد: جالب این است که در سفرهای اخیر می بینیم مصوباتی که برای دولت بار مالی دارد کمتر می شود ، چرا که  دولت می بیند نتوانسته به تعهدات خود عمل کند ، واقع بین تر شده و سطح مصوبات را کاهش داده است.نماینده مردم ایلام گفت: در دوره اول سفر دولت به ایلام صحبت احداث پالایشگاه و صنایع مادر بود ، در دوره دوم صحبت از ساخت 8 کارخانه بود ، در دور سوم رسید به وام برای جوانان بیکار که بروند گوسفند و گاو بخرند؛ مردم این رویه دولت را توهین آمیز قلمداد می کنند و این صحبت به شکل طنز نقل زبان مردم است که دوره چهارم احتمالا سطح مصوبات از تسهیلات خرید گاو و گوسفند به مرغ و خروس می رسد!وی در خاتمه گفت: در مجموع هر چه از دور اول به چهارم نزدیک شده ایم ، سطح مصوبات تنزل پیدا کرده و دلیل این است که دولت ناتوانی خود را در رابطه با مصوبات گذشته دیده و نمی خواهد تعهد دیگری ایجاد کند .