دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن چه کسانی كارت ملی نگرفته اند؟

معاون فناوري اطلاعات و آمار جمعيتي سازمان ثبت‌احوال كشور اعلام كرد: 98 درصد ايرانيان واجد شرايط كارت ملي خود را دريافت كرده‌اند.حميد پارسايي با اشاره به اينكه حدود2 درصد از جمعيت واجدان شرايط هنوز كارت ملي دريافت نكرده‌اند، عنوان كرد: اغلب اين افراد در گروه سني 15 تا 18 سال به سر مي‌برند و هنوز به اندازه‌اي در اجتماع وارد نشده‌اند كه در مراجعه به دستگاه‌هاي مختلف، به كارت ملي خود نياز پيدا كنند.وي با بيان اينكه تعدادي از افراد فاقد كارت ملي نيز، بزرگسال هستند، توضيح داد: اين گروه هم نيازمند استفاده از كارت ملي نشده‌اند و يا در نقاط دور افتاده‌اي ساكن هستند كه دسترسي به خدمات ثبت‌احوال براي آنها دشوار است.پارسايي درعين حال تاكيد كرد: دسترسي كليه روستانشينان و ساكنان نقاط دورافتاده به خدمات ثبت احوال از طريق به كارگيري بيش از 40هزار ثبت‌يار در سراسر كشور فراهم شده است و كساني كه هنوز كارت ملي دريافت نكرده‌اند، اغلب نيازمند استفاده از آن نشده‌اند.معاون سازمان ثبت‌احوال كشور خاطرنشان كرد: با وجود همه تمهيدات انديشيده شده براي صدور كارت ملي براي ايرانيان، به هر حال همه‌روزه گروهي به سن 15 سالگي مي‌رسند و به اين ترتيب، ممكن است پوشش كارت ملي به 100 درصد مطلق نرسد. منبع: ایسنا