دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن افزایش شدید قیمت تمام شده خودرو

 احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: قيمت تمام شده توليد خودرو در ماه‌هاي اخير به شدت تحت تاثير رشد نرخ ارز، افزايش قيمت مواد اوليه و ديگر هزينه‌هاي توليد قرار داشته است. وي با بيان اين‌كه بانك مركزي وعده داده كه ارز مورد نياز توليد‌كنندگان را با نرخ مرجع تامين‌ كند، خاطرنشان كرد: تاكنون توليد‌كنندگان خريد خارجي خود را از طريق حواله نقدي ارز و به نرخ آزاد انجام مي‌دادند، زيرا فروشندگان خارجي عمدتا از قبول ال.سي خوداري مي‌كنند. وي ادامه داد: در اين شرايط بانك مركزي وعده داده كه حواله ارزي توليد‌كنندگان از طريق سيستم بانكي و به نرخ ارز مرجع صورت گيرد. در صورت تحقق اين وعده مي‌توان گفت كه اثرات رشد نرخ ارز بر قيمت تمام شده محصولات در ماه‌هاي اخير كاهش خواهد يافت. نعمت‌بخش با بيان اين‌كه خودروسازان علاوه بر رشد نرخ ارز، با افزايش قيمت مواد اوليه نيز روبه‌رو بوده‌اند، اظهار كرد: بنابراين حتي در صورت تامين ارز مورد نياز به نرخ مرجع، افزايش قيمت محصولات اجتناب‌ناپذير خواهد بود، زيرا به هر حال رشد شديد قيمت تمام ‌شده‌ توليد محصولات بايد جبران شود. دبير انجمن خودروسازان تصريح كرد: در حال حاضر شرايط به‌گونه‌اي است كه برخي خودروهاي داخلي با حاشيه زيان توليد مي‌شوند، بنابراين به هر حال درصدي از افزايش قيمت خودروهاي داخلي بايد اتفاق بيا‌فتد. خودروسازان در اين راستا درخواست افزايش قيمت خود را به سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ارائه كرده و در انتظار برگزاري جلسه براي بررسي اين درخواستها هستند.