دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن بیرون رفتن‌های شبانه، راز مرد معتاد را فاش کرد

زنی با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواست جدایی خود را به قاضی شعبه 245 این مجتمع قضایی خانواده ارائه کرد.* شوهرم یک بار اعتیادش را ترک کرده استاین زن با بیان اینکه حدود 10 سال از زندگی مشترکمان می‌گذرد، گفت: شوهرم هر شب ساعت 9 از خانه خارج شده و نیمه شب باز می‌گردد که این موضوع مرا عذاب داده و دیگر به شوهرم اعتماد ندارم چون او حاضر نیست حتی دلیلی برایم بیاورد.وی ادامه داد: شوهرم یک بار اعتیادش را ترک کرد ولی بعد از ترک اعتیاد، این رفتار‌هایش شروع شد؛ نمی‌خواهم در کنارش زندگی کنم و تنها طلاق می‌خواهم چون زندگی در کنار او را نمی‌خواهم.* شوهرم هر روز مرا رها می‌کندزن با بیان اینکه طی این 10 سال با تمام رفتار‌های شوهرم کنار آمده‌ام، اظهار داشت: با یقین می‌گویم که شوهرم برای اینکه اعتیادش را از من مخفی کند و مدعی شود که دیگر معتاد نیست، هر روز مرا رها کرده و از خانه خارج می‌شود.وی افزود: می‌خواهم از شوهرم جدا شوم و به هیچ وجه حاضر به ادامه زندگی در کنار او نیستم چون بی‌اعتمادی‌ام باعث شده است که نتوانم مانند گذشته در کنارش زندگی کنم.* به شوهرم اعتماد کرده بودم زن بار دیگر در برابر قاضی این شعبه با بیان اینکه از شوهرم می‌خواهم خودش به جداییمان رضایت دهد، گفت: شوهرم ابتدا به شدت معتاد بود ولی بعد از ترک به من اطمینان داد که هیچ وقت به دنبال مواد مخدر نخواهد رفت.وی ادامه داد: به شوهرم اعتماد کرده بودم ولی او با رفتار‌هایش و خارج شدن‌هایش از خانه در نیمه شب مرا به خود بی‌اعتماد کرده است؛ خواهان جدایی هستم و در این خصوص کوتاه نمی‌آیم.قاضی این شعبه بعد از شنیدن صحبت‌های زن، حکمی مبنی بر طلاق صادر نکرده و جلسه رسیدگی را با حضور مرد و با وجود مدارک لازم به آینده موکول کرد.منبع: فارس