دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن تصاویر جدید هشدار دهنده روی سیگار و توتون

دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات با صدور اطلاعیه ای از الصاق تصاویر جدید هشدار دهنده بهداشتی بر روی محصولات دخانی خبر داد.متن کامل این اطلاعیه به این شرح است : در اجرای ماده 5 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و ماده 11 کنوانسیون کنترل دخانیات با هماهنگیهای انجام شده فیمابین وزارتین صنعت، معدن و تجارت و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شرکت دخانیات ایران چهار تصویر هشدار دهنده جدید تهیه و برای چاپ روی بسته بندی های محصولات دخانی به همراه پیامهای هشدار دهنده معرفی شد.بر اساس توافقات بعمل آمده مقرر گردید که این تصاویر طبق برنامه از نیمه دوم سال جاری روی پاکت های محصولات دخانی درج بشود. این تصاویر به منظور افزایش آگاهی مصرف کنندگان مواد دخانی و افراد در معرض دود حاصل از مصرف اطرافیان، در مورد خطرات و عوارض سوء بهداشتی آن در کنار تصویر ریه که در مرحله اول اجرای این سیاست به کار گرفته شده بود تهیه شده است.این اطلاعیه به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و تبلیغات منفی در مورد سیاست مذکور برای آگاهی عمومی در اختیار رسانه های ارتباط جمعی قرار داده می شود. بر این اساس اعلام می دارد فقط محصولات دخانی دارای تصاویر هشدار دهنده بهداشتی مراجع و مراحل نظارتی را طی نموده اند و درج تصاویر جدید هیچگونه تاثیری روی کیفیت این محصولات ایجاد ننموده و صرفا به منظور اطلاع رسانی مضرات استعمال دخانیات به مصرف کنندگان مواد دخانی و عموم جامعه به کار گرفته شده است.بنابراین ضمن تاکید بر ضرورت جمع آوری انواع محصولات دخانی بدون تصویر هشدار دهنده و اعلام اینکه همه محصولات دخانی دارای مخاطرات شدید برای سلامتی هستند به هموطنان توصیه می شود از خرید و استفاده انواع محصولات دخانی بدون تصاویر هشدار دهنده بهداشتی جدا خود داری نمایند.منبع: مهر