دسته‌ها
خرید

خرید بازی اکشن تكليف حقوق معوقه آزادگان مشخص شد

با پیگیریهای مستمر بنیاد شهید و امور ایثارگران و با تصویب هیئت دولت، میزان و چگونگی پرداخت حقوق معوقه آزادگان موضوع ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مشخص شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران با تصویب هیئت دولت میزان و چگونگی پرداخت حقوق معوق آزادگان موضوع ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مشخص شد و در این مصوبه حقوق هر ماه آزادگی بصورت خالص 5 میلیون ریال تعیین شده است.بنابراین گزارش، بر اساس مصوبه هیئت دولت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظف شده است 25 درصد حقوق معوقه آزادگان سرافراز تا پایان سالجاری به صورت نقد و تامین و در اختیار دستگاه های اجرایی ذیربط قرار دهد .همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده 75درصد باقی مانده مطالبات آزادگان سرافراز را بر اساس بند 82 قانون بودجه سال 90 در قالب سهام بانکها، شرکتهای پتروشیمی و یا پالایشگاه ها تامین و در اختیار آزادگان قرار دهد.همچنین، بر اساس این مصوبه آزادگانی که در دوران اسارت، خانواده های آنها از هیچ حقوقی برخوردار نبوده اند به ازای هر ماه از 2 برابر حقوق ماهیانه و مابقی افراد از مانده حقوق معوقه برخوردار می شوند.